Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Υπηρεσίες για Ενήλικες

Υπηρεσίες για Παιδιά

Παιδικά Πάρτυ

Μουσικοκινητική & Ψυχοκινητική Αγωγή
(Παιδαγωγική μέθοδος Rudolf Steiner)

Η διαδικασία των ελεύθερων μη τυποποιημένων κινήσεων αλλά και η γνωριμία με βασικές έννοιες της μουσικής, όπως  ο ρυθμός και η μελωδία, καλείτε μουσικοκινητική αγωγή.  Ακόμα, η έννοια αυτή αφορά στη μη λεκτική επικοινωνία, με χρήση και γνώση του σώματος. Ο όρος ψυχοκινητικότητα αναφέρεται στη σχέση που υπάρχει μεταξύ κινητικών και νοητικών λειτουργιών. Καθώς το σώμα και ο νους βρίσκονται σε αμοιβαία αλληλεπίδραση η διαφορετικότητα των επιπέδων της κίνησης επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας της νοητικής διαδικασίας.

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δείτε τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις μας