Ορφικοπυθαγόρεια Αστρολογία

Μαθήματα Αστρολογίας με συγκεκριμένες ερμηνείες που προέρχονται από την Ορφικοπυθαγόρεια και Πλατωνική παράδοση του Δωροθέου της Σιδώνας, του Πτολεμαίου, του Ηφαιστίωνος των Θηβών, του Πυθαγόρου και μαθητών του , του Πρόκλου, του Σπυρίδωνος Νάγου και μαθητών του και νεότερων αναφορών . Η διδασκαλία μας προσπαθεί να αποβάλει τις αόριστες ερμηνείες και να εντάξει την αστρολογία σε ένα μεθοδολογικό πλαίσιο επιστημονικής ορολογίας και υφής με παραδείγματα από την Ελληνική εσωτερική Φιλοσοφία, Μυθολογία, Ιατρική, Μουσική, Αριθμητική, Γεωμετρία, και Φυσική.

 

Μερικές από τις θεματικές των μαθημάτων:

1)Στοιχεία Ελληνικής Ορφικοπυθαγορείου και

Πλατωνικής φιλοσοφίας

2)Στοιχεία Αστρονομίας

3)Κατάστρωση Αστρολογικού χάρτη

4)Ερμηνεία Αστρολογικού χάρτη

5)Αστρολογικές αντιστοιχίες

6)Φυσικοί νόμοι, ζωδιακός και άνθρωπος

7)Ερμηνεία Γενεθλίου Χάρτη και γεγονότος

8)Προγνωστικά Συστήματα σύμφωνα με τους Αρχαίους Ελληνικούς αρχιτεκτονικούς ρυθμούς

9)Στοιχεία Ιατρικής Αστρολογίας

10) Συναστρεία

11) Ωριαία αστρολογία

12)Ακρίβεια στην Πρόβλεψη

13)Μυθολογικά χαρακτηριστικά και φυσιογνωμική της αστρολογίας

14)Εσωτερική Ελληνική Αστρολογία.

15)Στοιχεία διατροφής.

16)Εφαρμοσμένη αστρολογία

Εισηγητής: Βαξεβανέρης Ηφαιστίων