ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ & ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Αρχική / Υπηρεσίες / Υπηρεσίες για Ενήλικες / ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ & ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ατομικές ή Ομαδικές συνεδρίες Μουσικοκινητικής 

Η διαδικασία των ελεύθερων μη τυποποιημένων κινήσεων αλλά και η γνωριμία με βασικές έννοιες της μουσικής, όπως  ο ρυθμός και η μελωδία, καλείτε μουσικοκινητική αγωγή.  Ακόμα, η έννοια αυτή αφορά στη μη λεκτική επικοινωνία, με χρήση και γνώση του σώματος. Ο όρος ψυχοκινητικότητα αναφέρεται στη σχέση που υπάρχει μεταξύ κινητικών και νοητικών λειτουργιών. Καθώς το σώμα και ο νους βρίσκονται σε αμοιβαία αλληλεπίδραση η διαφορετικότητα των επιπέδων της κίνησης επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας της νοητικής διαδικασίας.

Η έφραση της κίνησης σε συνδιασμό με τη μουσική επένδυση εντάσσετε στο κομμάτι της έκφρασης, δηλαδή, της σύνδεσης των ιδεών.

Η συγκεκριμένη διαδικασία, κατορθώνεται μέσω μεθοδολογίας που περιλαμβάνει βιωματικούς τρόπους προσέγγισης, που δίνονται από τον εμψυχωτή. Μέσω του παιχνιδιού και του αυτοσχεδιασμού εξερευνούνται οι έννοιες του χώρου, του χρόνου και της δυναμικής. Ετσι, επιτυγχάνεται αφ ενός, η αναγνώριση της διαφορετικότητας του παιδιού και αφ ετέρου, η προσαρμοστικότητά – συνεργασία του με τον εξωτερικό κόσμο.

Η όλη διαδικασία, ρέει από την αρχή μέχρι το τέλος και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη δημιουργική εκτόνωση.
Σε μια επιπλέον μελέτη της ατομικής ανάπτυξης με βάση την παιδαγωγική προσέγγιση του Rudolf Steiner (σχολεία Waldorf), η εκπαίδευση των παιδιών χωρίζετε τμηματικά, καθώς οι δυνατότητές τους αλλάζουν με βάση την ηλικία τους.  Παιδαγωγικά, η αντιστοιχία των διαφορετικών προσανατολισμών του μαθήματος είναι βασισμένες στα στάδια ανάπτυξης της ανθρωποσοφικής φιλοσοφίας.

“Η ομορφιά του ήχου, έχει μεγαλύτερη αξία από το νόημα. Η κίνηση στον ρυθμό και τη μουσική, έχει ισχυρή επίδραση στο χτίσιμο της προσωπικότητας του παιδιού καθώς και των σωματικών του οργάνων και τούτο επίσης δεν πρέπει να υποτιμηθεί”( R. Steiner)

ΤΜΗΜΑΤΑ

  • Ηλικίας 0 -3
  • Ηλικίας 4 – 8
  • Ηλικίας 9 – 14
  • Ηλικίας 15 και άνω