Χοροθεραπεία

Βιωματικά Εργαστήρια Χοροθεραπείας

Χορός – θεραπεία. Ανήκει στον κλάδο του art therapy και στόχο έχει να χρησιμοποιήσει το χορό σαν θεραπευτικό μέσο – εργαλείο ώστε το άτομο να καταφέρει να εκφράσει και στη συνέχεια να συνειδητοποιήσει πράγματα που με τη λογική δεν βλέπει ή δεν μπορεί να εξηγήσει, καθώς και να εκτονωθεί, να διασκεδάσει και να χαλαρώσει.

Γίνεται είτε σε ομαδικό, είτε σε ατομικό επίπεδο και χρησιμοποιούμε την ανθρώπινη – αυθόρμητη – κίνηση η οποία έχει την ικανότητα να δίνει φόρμα και υπόσταση στον κόσμο της φαντασίας (διεγείρουμε το ασυνείδητο κομμάτι του εαυτού μας).

Αρά δεν μαθαίνουμε χορό αλλά δουλεύουμε με τη σωματική έκφραση και τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει ανάλογα με το χώρο, το χρόνο, τη ροή και την αλληλεπίδραση με τα άτομο.

Ο ρόλος του χοροθεραπευτή λοιπόν είναι να δημιουργήσει το σωστό – ασφαλές πλαίσιο για να μπορέσουν να εκτεθούν συναισθήματα, ερωτήματα, βιώματα και με τον καιρό να κατανοηθούν. Κανείς δεν θα κριθεί για τις χορευτικές του ικανότητες.

25
3